„The Cutting Edge: Estonia’s Leading Timber Construction Enterprises“

Eesti puitmajaklaster koos Eesti Puitmajaliiduga andis välja puitmajatootjaid tutvustava raamatu „The Cutting Edge: Estonia’s Leading Timber Construction Enterprises“. Lugemiseks ettevõtete juhtfiguuride mõtted puitmajatootmisest ja sektori arengust, kõrval pildimaterjal olulisemate objektide ja toodanguga.
https://issuu.com/puitmajaliit/docs/estonia_s_leading_timber_constructi/a/78978