Elementhooned

Element lahendused leiavad kasutust, kui projekti spetsiifiline arhitektuur on keeruline, hoone oma gabariitidelt ei sobi maismaa transpordiks või ehitusgraafik ei ole piiratud. Arendajad eelistavad seda lahendust objektil ehitamisele kuna tavapärase eramaja saab ilmastikukindlaks ehitada vaid paari päevaga. Erakliendid peavad tihti element lahendust sobilikuks kuna see võimaldab ehitada etapiviisiliselt ning kõrge riskiga hoone kandvad konstruktsioonid on projekteeritud ning toodetud kogenud tootja poolt.

Lahendused

Referentsid